Zilaiskalna skatu tornis

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Valmieras novada pašvaldība

II

2023

Projekts paredz demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt publiski pieejamu skatu torni. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas liegumā esošo ceļu, taku un stāvlaukuma segumu atjaunošana. Projektā plānoti arī biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai.

Allaž tērpies zilas dūmakas mētelī, teikām un nostāstiem apvīts Kocēnu pagastā paceļas Zilaiskalns. No virsotnē projektētā torņa paveras skats uz Augstrozes paugurvalni. Skaidrā laikā var redzēt Burtnieku un citus apkārtnes ezerus, aplūkot Vidzemes pilsētas.