Mārupītes mežaparka pārbūve Ojāra Vācieša ielā 87, Rīgā

2024. gadā tika izstrādāts būvprojekts Mārupītes mežaparka pārbūvei Ojāra Vācieša ielā 87, Rīgā. Livland Group izstrādāja stilistiski vienotu labiekārtošanas un apgaismojuma projekta dokumentāciju, kurā ietverta Mārupītes infrastruktūras būvprojekta izstrāde, iekļaujot videi draudzīgu apgaismojuma projektu, takas un koka laipas, platformas, vingrošanas elementu laukumus, mazās arhitektūras formas (atkritumu urnas, soliņus, velostatīvus, norādes, informācijas stendus, tiltus u.c). Būvprojekts iekļauj arī Ozolplača labiekārtošanas projekta dokumentācijas izstrādi, kas paredz bērnu laukuma izbūvi, Mārupītes akmens skulptūru dārza projekta dokumentācijas izstrādi, iekļaujot arī autostāvvietu, skeitparku ar dzeramā ūdens brīvkrānu, un strītbola laukumu, suņu pastaigu un mācību laukuma projekta dokumentācijas izstrādi.

Projekts izstrādāts atbilstoši Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.86 “Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Projekta pasūtītājs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments