Ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā, gūstot zināšanas vietējā un reģionālā līmenī – WaterMan

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Saldus novada pašvaldība

II

2024

SIA “Livland Group” šobrīd realizē Kalpaka laukuma daļas labiekārtojuma 2.kārtas izmaiņu projektu, kas paredz izbūvēt strūklaku, kuras darbībā izmantos tikai uzkrāto lietus ūdeni. Papildus kopā ar Saldus novada pašvaldību, WaterMan projekta ietvaros, Saldus vidusskolā un Saldus pamatskolā tika organizētas izglītojošas lekcijas. Galvenās lekciju tēmas bija par klimata pārmaiņām, to ietekmi un to kā mēs šo ietekmi varētu mazināt, taupot dzeramo ūdeni, pēc iespējas vairāk sadzīvē izmantojot lietus ūdeņus.

Saldus novada pašvaldība iepazīstināja skolēnus ar aizraujošu pilotprojektu, kurā  plānots izbūvēt strūklaku, kas darbosies, izmantojot attīrītus lietusūdeņus. Šis inovatīvais projekts ne tikai demonstrē praktisku risinājumu ūdens resursu taupīšanai, bet arī kalpo kā spilgts piemērs tam, kā vides aizsardzības iniciatīvas var tikt integrētas pilsētas infrastruktūrā.

 

Šādas izglītojošas lekcijas ne tikai palielina skolēnu izpratni par vides aizsardzību, bet arī iedvesmo viņus kļūt par atbildīgiem un aktīviem sabiedrības locekļiem nākotnē. Turklāt skolēni, nododot iegūtās zināšanas mājās, var mudināt arī savus vecākus rīkoties atbildīgāk un pārdomātāk attiecībā uz resursu izmantošanu.