“Bukultu pastaigu taka”, Rīga

SIA “Livland Group” projektētais ‘’Bukultu pastaigu taka’’ projekts ir veiksmīgi realizēts. Projekta mērķis bija izveidot pastaigu un atpūtas taku Bukultos, pie Juglas-Baltezera kanāla, tādējādi iedzīvotājiem dodot iespēju kvalitatīvi atpūsties apkaimes ūdens tuvumā. Izvietot šūpoles, āra vingrošanas rīku, soliņus un informāciju par apkaimes mikroliegumu. Projekta ietvaros tika sakopta 2,4 hektāru platība, izbūvētas trīs pastaigu takas gar Juglas-Baltezera kanālu un tās vecupi/atzaru, kuras kopā veidos loku ar kopējo garumu 850 metri, kā arī tika uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi (soliņi, šūpoles, vingrošanas stieņu komplekts).

Papildus informācija par projektu pieejama: https://balso.riga.lv/projekti/bukultu-pastaigu-taka-daleja-istenosana

Projekta idejas autors: ‘’Bukultu apkaimes biedrībai’’.