Kuldīgas Centra vidusskola

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Kuldīgas novada pašvaldība

II

2023...

SIA ”Livland Group” izstrādātais būvprojekts Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas pārbūvei pārtop par realitāti, un būvniecības darbi rit strauji uz priekšu. Izstrādājot būvprojektu, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka ēka būvēta padomju laikā un sākotnējais būvniecības projekts uz papīra nesakrīt ar patieso stāvokli. Atsedzot sienas un jumtu, atklājies, ka izmantotie materiāli ir mūsdienu prasībām neatbilstoši, tādēļ bija nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā. Neskatoties uz to, darbi veiksmīgi norisinās un vidusskolu ir plānots pabeigt līdz nākošam mācību gada sākumam.

Vairāk informācijas: https://buvinzenierusavieniba.lv/turpinas-buvdarbi-kuldigas-centra-vidusskolas-eka/?fbclid=IwAR2kcdRKuzCgQQ6ElFh69lwby2l0b2zkW-9W667y_N7w3YI8cmoyztK_1rU

 

Avots: Kuldīgas novada pašvaldība