Ķemeru parks

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Jūrmalas pilsētas dome

III

2022

Turpinot Ķemeru attīstības vīziju, pabeigta Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde.

2017.gada aprīlī SIA “Livland Group” uzsāka būvprojekta izstrādi Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai. Kopējā projektējamā parka platība ir ap 30 ha, tai skaitā parka teritorijai pieguļošās ielas.

Rēzija Kalniņa par ķemeru parku:

Tur staigājot es izjutu lepnumu. Pēc dabas es esmu ļoti pedantiska, man ir svarīga kārtība, taču tur es jutos kā mājās. Imants Ziedonis reiz ir teicis, ka laime ir visu lietu kārtība. Manuprāt, Ķemeri, to atjaunotā daļa, liecina par to, ka mūsos ir skaistuma, kārtības, proporciju un harmonijas izjūta. Es jutos lepna par to, ka mums ir tāda vieta.