“Sarkanās pils iekštelpu pārbūve, restaurācija un atjaunošana ar teritorijas labiekārtošanu”

SIA “Livland Group” ir īstenojis III grupas būves būvprojekta izstrādi “Sarkanās pils iekštelpu pārbūve, restaurācija un atjaunošana ar teritorijas labiekārtošanu”. Sarkanā pils ir valsts nozīmes arhitektūras kultūras piemineklis Nr. 4998, tādēļ būvprojekta ietvaros bija nepieciešams restaurēt ēkas vērtīgākos elementus, radīt mūsdienīgu un ergonomisku vidi pašvaldības pakalpojumu- dzimtsarakstu nodaļas, muzeja telpu un uzņēmējdarbības atbalsta telpu- nodrošināšanai, kā arī uzlabot ēkas tehnisko stāvokli un labiekārtot apkārtējo vidi.
Pasūtītājs: Gulbenes novads