Rēzeknes pilskalna parka izveide

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

II

2022

SIA “Livland group” izstrādātajā būvprojektā “Pilskalna parka izveide” risinājumi veidoti sinerģijā ar apkaimes nozīmes ainavu telpu – daudzveidīgu un dzīvīgu publisko ārtelpu, kas tematiski saistīta ar pilskalna kultūrvēsturisko vērtību. Projektā ietverti vēsturiskās stilizācijas elementi, kam piemīt kultūras vērtību atspoguļojoša noskaņa.

Projektā paredzēti atraktīvi vides objekti un elementi, kas dažādām vecuma grupām radīs iespēju radoši pavadīt laiku. Būvprojekta izstrādātājs - SIA “Livland Group” ar radošo autoru kolektīvu.