Rēzeknes upes teritorijas labiekārtošanas būvprojekts

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

II

2022

SIA “Livland group” izstrādātajā būvprojektā “Upes teritorijas (siltumtrases teritorijas) labiekārtošanas būvprojektu” risinājumi izstrādāti atbilstoši teritoriju raksturam. Projektā izdalītas sekojošas zonas un objekti – trīs tilti upes šķērsošanai, bērnu aktivitāšu zona, jauniešu un sporta aktivitāšu zona, stiprināts zāliena laukums īslaicīgiem pasākumiem, kopienas dārzs, mierīgās atpūtas zonas un pikniku vietas, laipas pie ūdens un mazo ūdens transportu piestātnes, pastaigu laipas.

Būvprojekta izstrādātājs - SIA “Livland Group”

Apstādījumi papildina esošo veģetāciju, veidojot norobežojumu, reizē ar gariem soliem. Izvēlēto augu sortimentā – ziemcietes, graudzāles, kas ekoloģiski saskan ar upes biotopu, krūmi un koki, kas nodrošina aizsardzības vai norobežojošo funkciju, dekoratīvo funkciju, akcentējot upes klātesamību. Esošā veģetācija ir saudzēta, un paredzēta atbilstoša kopšana, veidojot starp krūmu apaugušajām teritorijām arī laucītes un brīvas no apauguma teritorijas.