Mežotnes baznīca

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Rundāles apvienības pārvalde

II

2022

Šobrīd pagājuši 78 gadi kopš Mežotnes baznīcas torņa sagraušanas. SIA “Livland Group” izstrādātajā būvprojektā, baznīcas torni paredzēts atjaunot tādā apmērā un izskatā, kāds tas bijis pēc 20.gadsimta 20.-to gadu atjaunošanas projekta realizācijas. Pēc torņa rekonstrukcijas apmeklētājiem būs iespēja uzkāpt tornī līdz pat galerijai, kas kalpos kā skatu platforma.