Latviešu karavīru piemiņas muzejs “Lestene”

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Tukuma novada pašvaldība; Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

II

2023

Projekta izstrādē tiek saglabāti visi vēsturiskie uzslāņojumi, tos integrējot mūsdienīgā arhitektūras risinājumā un panākot harmonisku iekļaušanos esošajā pieminekļa ansamblī.

 

 

Lestenes Brāļu kapu granītā iekalti vārdi­:

Mēs gaidām taisnības augšāmcelšanos! Tie atgādina, ka sabiedrības un valsts pienākums ir zināt savu vēsturi, muzeja izveide ir nozīmīgs ieguldījums izziņas nodrošināšanai.