Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija

PASŪTĪTĀJS

GRUPA

REALIZĀCIJAS LAIKS

Jūŗmalas pilsētas dome

II

2020

Ķemeru ūdenstornis ir Jūrmalā vecākais ūdenstornis, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pēc būvdarbu pabeigšanas ūdenstornim tiks saglabāta tā pamatfunkcija – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana, kā arī atjaunota vēsturiskā funkcija – publiski pieejams skatu tornis 42 metru augstumā.

Ūdenstorņa pirmajā stāvā tika izveidota tūrisma informācijas punkts, otrajā stāvā ir ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi, savukārt trešajā stāvā un uz torņa jumta ir pieejama skatu platformas ar norādēm par apskates objektiem apkārtnē.