Projekta īstenošana “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”

SIA “Livland Group” ir noslēdzis 2023.gada 27.martā līgumu Nr. 5.3-8-L-2023/17 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”, 3.kārtas ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.