Projekta īstenošana “Starptautiskās konkurences veicināšana”

 

SIA “Livland Group” ir noslēdzis 2022.gada 13.jūlijā līgumu Nr. SKV-L-2022/298 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.