1.vieta “Gada labākā būve Latvijā 2021”

24.08.2022. tika paziņoti žūrijas vērtējumi par vairāk nekā 30 labākajām būvēm un ar prieku lepojamies par iegūto 1. vietu Gada Labākās Būves Latvijā titulu nominācijā “Ainava”!

Pasaules radīšana nav viegla.

Tā prasa dokumentu kalnus, kas nav mazāki par īstajiem. Ēkas un pilsētas, parki un pilis – pasaule, kuru jūs pazīstat, nebūtu iespējama bez cilvēkiem, kas paveica šo milzīgo, bet neredzamo darbu.

Izsakām Lielu paldies mūsu izcilajai projektu vadītājai Ancei Bērziņai, būvprojekta vadītājam Andim Špakam, ainavu arhitektei Natālijai Ņitavskai, ceļu projektētājam Andrejam Piesim, tiltu daļas projektētājai Allai Savenko, būvkonstrukciju daļas projektētājam Dainim Pauliņam un ūdensapgādes, kanalizācijas, lietusūdens kanalizācijas tīklu daļas projektētājam Jolantam Matusevičam!