Latviešu karavīru piemiņas muzejs “Lestene”

Šodien norisinājās leģionāru atceres pasākums Lestenē. Vairums bija sanākuši, lai godinātu savus karā kritušos tuviniekus un svinētu patriotismu. “Livland group” šī pasākuma noslēgumā prezentēja izstrādāto muzeja projektu, kas papildina esošo Lestenes brāļu kapu ansambli. Muzejs kalpos sabiedrības izglītošanai, un kā vieta, kur pulcēties atceres pasākumos. Paldies Tukuma Novada Pašvaldība par uzticību un sadarbību, paldies arhitektam Rolandam Burzgulim un visai būvspeciālistu komandai. Lai top!