Projektēšana

Projektēšana ir komplekss pasākuma kopums, kas ietver ne tikai arhitektūras, būvkonstrukciju, inženierkomunikāciju risinājumu izstrādi (elektroapgādes tīkli, vājstrāvas tīkli, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, apkures un ventilācijas tīkli, u.c.), bet arī esošās situācijas izpēti, inženiertehnisko izpēti, arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, projekta risinājumu saskaņošanu ar institūcijām un būvniecības lietas administrēšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Nodrošinām kompleksu būvniecības projekta izstrādes vadību, koordinējot speciālistu darbu līdz tiek saņemts pārdomāts, detaļās izstrādāts projekts.

Būvniecības projektu izstrādes vadība ir stūrakmens veiksmīga projekta realizācijai, pārdomāta projekta procesu un risku vadība nodrošina ieceres īstenošanu termiņos un kvalitātē. Projektu vadītāju uzkrātās zināšanas un pieredze nodrošina augstas kvalitātes servisu un individuālu pieeju.

Klientiem nodrošinām arhitektūras, projektēšanas pakalpojumus, pielāgojot būves specifikācijai atbilstošāko nozares speciālistu.

Livland ir nostiprināta pieredze:

 • Publisku ēku projektu izstrādes vadībā;
 • inženierkomunikāciju projektēšanā;
 • vēsturisku ēku atjaunošanas un restaurācijas projektu izstrādes vadībā;
 • demontāžas projektu izstrādes vadībā.

Būvniecības projektu izstrādes vadība ir stūrakmens veiksmīga projekta realizācijai, pārdomāta projekta procesu un risku vadība nodrošina ieceres īstenošanu termiņos un kvalitātē. Projektu vadītāju uzkrātās zināšanas un pieredze nodrošina augstas kvalitātes servisu un individuālu pieeju.

Klientiem nodrošinām arhitektūras, projektēšanas pakalpojumus, pielāgojot būves specifikācijai atbilstošāko nozares speciālistu.

Mūs raksturo realizētie projekti.

Dalāmies ar pieredzē balstītiem padomiem veiksmīgai projektēšanas procesa vadībai.

Realizējamie būvniecības ieceres dokumentācijas veidi:

 • Skiču projekts – būvprojekts minimālā sastāvā;
 • Paziņojums par būvniecību;
 • Paskaidrojuma raksta izstrāde;
 • Būvprojekta izstrāde;
 • Būvprojekta izstrādē BIM;
 • Inženiertīklu projektēšana;
 • Energosertifikātu izstrāde;
 • Būvizmaksu un būvdarbu apjomus izstrāde Būvprojektu saskaņošana, būvprojekta vadība un projekta vadība;
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstāde;
 • Ēku, un dažādu būvelementu, būvju nojaukšanas projektu izstrāde;
 • Autoruzraudzība visām projektu izstrādātajām sadaļām;