Projektē un Būvē

Ērtākais ceļš, kā nonākt līdz rezultātam ir apvienota procesa “projektēt un būvēt” izvēle. Livland “projektēt un būvēt” projektu vadīšana nodrošina racionālu un veiksmīgu projektu realizāciju. Projektē un Būvē metode liek sadarboties ciešā komandā un izpildītājiem iet uz vienu mērķi. Pārzinot gan projektēšanas dokumentu izstrādes procesu, gan būvniecībā paredzamos riskus veiksmīgi īstenojam projektus termiņā.
Klientiem spējam nodrošināt nekustamo īpašumu attīstīšanu sākot ar teritorija plānošanu, zemes vienību izveidi, projektēšanas darbu izstrādi un būvniecības realizēšanu.
Pakalpojumu raksturo – pilnīgs, ērts serviss, ekonomiski pārdomāti un efektīvi risinājumi, individuāla pieeja, zināšanās balstīti risinājumi un risku vadība.

Pakalpojums ietver:

  • Nekustamā īpašuma attīstības plānošanu;
  • Būvprojekta izstrādi;
  • Būvniecības darbu realizēšanu;
  • Ekspluatāciju un apsaimniekošanas plāna izstrādi.