SIA “Livland Group” 2024.gada 20.februārī noslēdz Līgumu Nr. 17.2-5-L-2024/122 ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projektā “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, kurš tiek īstenots saskaņā ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru un Ekonomikas ministriju 2023.gada 2.jūnijā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu. SIA “Livland Group” šīs programmas ietvaros ir iegādājies divas BIM programmatūras, kuras palīdzēs uzsākt projektu realizāciju BIM vidē