Projektēšana

Projektēšana

Veicam arhitektūras un inženiertīklu tehnisko projektu izstrādi un realizāciju. Mēs augstu vērtējam ikvienu mūsu sadarbību ar klientiem un īstenojam gan mazus, gan lielus projektus.
Starp mūsu klientiem ir gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmumi un privātpersonas.

 • Nodrošinām visu nepieciešamo būvprojekta sadaļu izstrādi;
 • skiču projektu, vienkāršotās renovācijas projektu, inženiertīklu un energoefektivitātes projektu izstrādi;
 • projektu vadību, tāmju sastādīšanu un būvprojektu saskaņošanu;
 • pēc projekta izstrādāšanas un saskaņošanas, veicam būvdarbu autoruzraudzību visām projektā izstrādātajām sadaļām;
 • veicam būvprojektu eksprertīzi; 
 • izstrādājam ēku fasādes atjaunošanas projektus;
 • kā arī veicam ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšanas projektu izstrādi.


Lepojamies ar tādiem jaunākajiem izstrādātajiem un realizētajiem projektiem kā:

 • Būvprojekta izstrādi fasādes atjaunošanai ēkai Brīvības bulvārī 32, Rīgā;
 • Sabiles pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošanas projekta izstrāde;
 • Kuldīgas centra vidusskolas ēkas un stadiona pārbūves projekta izstrāde;
 • Pasīvo dzīvojamo ēku jaunbūves un labiekārtojuma projekta izstrāde Liepājā;
 • Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas darbu būvprojekta izstrāde, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads;
 • Kultūras nama "Līvbērze" pārbūves projekta izstrāde;
 • Koncertdārza "Pūt vējiņi!" pārbūves un teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde;
 • Būvprojekta izstrāde Vilces sākumskolas pārbūvei;
 • Rundāles multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde, pasūtītājs - Rundāles novada dome
 • Būvprojekta izstrāde "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senleja", pasūtītājs - Talsu novada pašvaldība (nav vēl realizēts)
 • Ķemeru parka pārbūves un Ūdenstorņa restaurācijas projekta izstrāde
 • Rundāles pils kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija pils rietumu pusē (nav vēl realizēts)
 • Rundālas Multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde
 • Dienvidu mola stāvlaukumam pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve, tajā uzstādot zvejas kuģi “Grots”

Sazinies ar mums


Pakalpojumu saraksts