Разработка проекта для водной башни в Кемери

Цель проекта строительства - перестроитьи рестоврировать водную башню в Кемери, адаптировать его для создания новых туристических услуг - точка для получение туристической информации, две галерии и платформа просмотра. Но оставляем функцию - водная башня.

[Translate to Krievu:]

Būvprojekta izstrādes mērķis – pārbūvēt un restaurēt Ķemeru ūdenstorni, pielāgojot to jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai – tūrisma informācijas ieguves punkta, divu galeriju un skatu platformu funkcijām, saglabājot tā pamatfunkciju – ūdenstornis.

Projekta ietvaros plānota jumta skatu platformas labiekārtojuma izveide, atbilstoši vēsturiskajās fotogrāfijās norādītajam (soliņi, teleskops).

 

КЛИЕНТ:

ПЛОЩАДЬ:

ВРЕМЯ РЕАЛЬЗАЦИИ: