Tehniskā projekta izstrāde Ziedoņdārzam un autoruzraudzība

 

Ziedoņa parks un paviljons, vietējās nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis.

Valsts aizsardzības Nr. 7781

Parka kopējā platība 6.37 ha.

Izstrādātas: Arhitektūras sadaļa (tai sk. Ainavu arhitektūra un Labiekārtošanas sadaļa); Būvkonstrukciju sadaļas; Ceļu sadaļa; Elektrības tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), telekomunikāciju sistēmu un tīklu sadaļas (tai sk. Ūgunsdrošības un signalizācijas projektēšana); ūdensapgādes, lietus ūdens un kanalizācijas sadaļa (iekšējie un ārējie tīkli); gāzes sadaļa; siltumapgādes un ventilācijas sadaļa

PASŪTĪTĀJS: Rīgas domes pilsētas attīstības departaments

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: