Tehniskā projekta izstrāde Grīziņkalna parkam un autoruzraudzī

 Grīziņkalna parks - Vietējas nozīmes arhitektūra, aizsardzības numurs 7878.

Parka kopējā platība 10.45 ha

Izstrādātas: Arhitektūras sadaļa (tai sk. Ainavu arhitektūra un Labiekārtošanas sadaļa); Būvkonstrukciju sadaļas; Ceļu sadaļa; Elektrības tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), telekomunikāciju sistēmu un tīklu sadaļas (tai sk. Ūgunsdrošības un signalizācijas projektēšana); ūdensapgādes, lietus ūdens un kanalizācijas sadaļa (iekšējie un ārējie tīkli); gāzes sadaļa; siltumapgādes un ventilācijas sadaļa.

PASŪTĪTĀJS: Rīgas domes pilsētas attīstības departaments

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: