Sikspārņi Ķemeru kultūrvēsturiskajā parkā

Ķemeru kultūrvēsturiskā parka restaurācijas ietvaros tika iesaistīts sikspārņu eksperts.

Paviljonā - rotondā uz "Mīlestības saliņas" mājvietu atraduši pigmejsikspārņi - viena no 16 Latvijā sastopamajām sikspārņu sugām.

 

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: