Raksts par Ķemeru parku žurnālā "Latvijas būvniecība"

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: