REALIZĒTS: Pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošanas Sabilē

Livland Group pēc Talsu novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja būvprojektu "Pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošanai Sabilē".

 

Projektā paredzēta Sabiles centrālā laukuma izbūve, lietus kanalizācijas tīkli, stāvlaukuma pārbūve, Strautu ielas atjaunošana, jauna seguma izbūve stāvlaukumam un celiņiem, apgaismojuma izbūve, apstādījumu plāns, arhitektūras mazās formas, skulptūra - strūklaka ‘’Vīnoga’’.

Plānotie darbi paredzēti Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7449) teritorijā.

Labiekārtotās teritorijas platība 3800 m2.

Objekta atrašanās vieta: Pilsētas laukums, Sabile, Talsu novads.

PASŪTĪTĀJS: Talsu novada pašvaldība

APJOMS: 3800 m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2017.-2019.