JAUNAS ĒKAS IZSTRĀDES UN PASĪVI DZĪVOJAMĀS MĀJAS PROJEKTS

Divu vienstāvu dzīvojamo un saimniecības ēku jaunbūvju un teritorijas labiekārtošana.

Ēkas projektētas atbilstoši pasīvās apbūves standartiem un vides pieejamības prasībām.

Būvprojektā izstrādātas ēkas bērnu ilgstošai sociālajai aprūpei,

kas ir tuvu ģimenes videi,

lai veicinātu bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, vai

ja tas nav iespējams, sagatavojiet bērnu patstāvīgai dzīvei.

Izveidojiet atbilstošu ainavu. Pielāgot ēku un teritoriju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām.

Vienstāvu dzīvojamās ēkas plānotas 8 bērniem,

kā arī pieguļošo teritoriju labiekārtošana - apstādījumu veidošana, apzaļumošana,

bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un piebraucamo ceļu izbūve.

Ēkas projektētas atbilstoši pasīvās apbūves standartiem

ar kopējo enerģijas patēriņu ne vairāk kā 120kWh/m2

Objektu adreses: Liepājā, Salmu ielā 53 un Kuldīgas ielā 2.

PASŪTĪTĀJS: Liepājas Dome

APJOMS: 280 m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2020.