Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve un lietošanas veida maiņa

Livland Group pēc Rundāles novada domes pasūtījuma izstrādā Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves un lietošanas veida maiņas būvprojektu. Objekta atrašanās vieta: „Mežotnes baznīca”, Rundāles pagasts, Rundāles novads.

 

Mežotnes luterāņu baznīca atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 354 „Mežotnes pilskalns ar senpilsētu” aizsardzības zonā.

 

Projektēšanas apjomi: Ēkas tehniskā apsekošana, detalizēta izpēte, arheoloģiskā izpēte, laboratoriskā izpēte konstrukcijās, teritorijā esošo koku un krūmu inventarizācija, ēkas lietošanas veida maiņa no kulta celtnes (kods 1272) uz kultūrvēsturisku ēku (kods 1273), teritorijas labiekārtojuma projekts, arhitektūras un būvkonstrukciju daļu izstrāde, arhitektonisko detaļu un elementu restaurācija, fasādes restaurācija, žoga tehniskais risinājums, lietusūdens novadīšanas tehniskie risinājumi, ēkas fasādes un teritorijas apgaismojuma risinājumi, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un vājstrāvu inženiertīklu sadaļu izstrāde. 

PASŪTĪTĀJS: Rundāles novada dome

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: