Madonas pilsētas vidusskolas pārbūve

2020.gada 7.jūlijā tika uzsākti būvdarbi. Madonas pilsētas vidusskolas projekts dalās 6 kārtās:

1.kārtā ietilpst Madonas pilsētas vidusskolas sporta zāles korpusa atjaunošana un piebūve mācību korpusiem.

2.kārtā ietilpst ēdamzāles un aktu zāles korpusa atjaunošana.

No 3.-5.kārtai plānota vidusskolas mācību korpusu un savienojošo gaiteņu pārbūve.

6.kārtā vidusskolas stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana.

Vēlam Madonas vidusskolas skolniekiem un skolotājiem radošu mācību procesu!

Būvprojekta autori- SIA “Livland Group”

Būvuzraudzība- SIA “Būvrem”

PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: