Labiekārtojuma būvprojekts dabas parkā "Abavas senleja"

Livland Group pēc Talsu novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senlejā”” teritorijas labiekārtojuma būvprojektu.

 

Projektā paredzēts teritorijas labiekārtojums “Abavas senlejā”, kurā paredzēts betona kāpņu atjaunošana; gājēju koka taku; laivu piestātne un laivu nolaišanas- izcelšanas vieta, skatu laukuma, auto stāvlaukuma, gājēju metāla/koka tilta izbūve; peldvietas labiekārtošana, velo novietne, atkritumu urnu, wc un informatīvo stendu izvietošana.

“Abavas senleja” atrodas īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā un  Natura 2000 teritorijā- īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

Kopējais inženierbūves apbūves laukums 5000 m2. Kopējais gājēju taku ar šķembu atsiju segumu garums ir ~ 3595 m, gājēju koka laipas uz gulšņiem 340m.

 

Objekta atrašanās vieta: Sabile, Talsu novads.

PASŪTĪTĀJS: Talsu novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: 15.11.2016.-15.02.2017.