Koncertdārza "Pūt vējiņi" vizualizācijas

Pašlaik strādājam pie koncertdārza "Pūt vējiņi" būvprojekta izstrādes un ir tapušas projekta vizualizācijas.

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: