Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde

Būvprojekta ietvaros paredzēta Ķemeru pamatskolas pārbūve un ēkas energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi.

Projektā paredzēta pilnīga apkures sistēmas pārbūve un jauna siltummezgla izbūve, mehāniskās ventilācijas sistēmas, ar vismaz 75% siltuma atgūšanas efektivitāti, izbūve. Saskaņā ar energosertifikātā norādītajām prasībām, paredzēta logu nomaiņu pret jauniem. Sporta zāles daļas piebūves fasādes ārsienu siltināšana, esošā ūdensvada pievada atjaunošana. Paredzēta ēkā esošo gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem. Ir izstrādāts ugunsdrošības pasākumu pārskats un paredzētas ēkas plānojuma izmaiņas saskaņā ar ugunsdrošības prasībām un vides pieejamības prasībām. Skolas ēkai paredzēta zibensaizsardzība saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

PASŪTĪTĀJS: Jūrmalas pilsētas dome

APJOMS: 1795m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2018.-2020.