Kanalizācijas tīkla pārbūve Aizkrauklē un lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma Dobelē

Livland Group pēc Zemgales plānošanas reģiona pasūtījuma un sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību un Dobeles novada pašvaldību, izstrādā būvprojektu objektam Aizkrauklē, Gaismas – Bitēnu – Torņu ielas rajonā Kanalizācijas tīkla pārbūvei un Dobelē, Lauku ielai piegulošās teritorijas lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmai.

PASŪTĪTĀJS: Zemgales plānošanas reģions

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: