Zemgales restaurācijas centrs

Livland Group pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma izstrādāja būvprojektus “Ēkas Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūve un teritorijas labiekārtošana” un “Ēkas Vecpilsētas ielā 14 pārbūve un restaurācija”

 

Projektā paredzēta ēku Jelgavā, Vecpilsētas ielā 14 pārbūve, restaurācija, ēkas Kr. Barona ielā 50 pārbūve, ēku savienojoša jaunbūve un teritorijas labiekārtošana. Abas ēkas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7433) teritorijā un ir tā daļa. Ēka Vecpilsētas ielā 14  ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.5185). 

 

Teritorijā, ko ietver Vecpilsētas iela, Kr.Barona iela , Mazā Dambja iela un Dobeles iela ir saglabājies unikāls vēsturiski veidojies ielu tīkls un apbūves blīvuma raksturs, kā arī koka apbūves arhitektoniskā, mākslinieciskā un vēsturisko elementu izteiksmība. Apbūves rajons veidojies laikā no 18.līdz 19.gadsimtam un tā ir vecākā Jelgavas pilsētas apbūves daļa ar koka ēkām, kas netika iznīcinātas II Pasaules kara laikā.


Projekta realizācijas mērķis ir abās minētajās ēkās izveidot Zemgales restaurācijas centru, nodrošinot restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai Zemgales reģionā, un sniedzot iespēju ikvienam interesentam klātienē iepazīties ar restaurācijas procesa gaitu.

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas dome

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: