Fasādes atjaunošanas būvprojekta izstrāde

Būvniecības ieceres mērķis ir veikt ēkas Brīvības bulvārī 32, Rīgā, ielas un pagalma fasāžu atjaunošanu, lai novēstu atsevišķu konstruktīvo elementu bojājumus un atjaunotu fasāžu estētisko vērtību.

‘’Saktas’’ ēka būvēta 19. gadsimta 60.–70. gados, pēc Rīgas pilsētas aizsargmūru nojaukšanas, kad sākās Rīgas centra bulvāru apbūve. Ēkas fasāde salīdzinoši bagātīgi dekorēta ar eklektikas un neorenesanses stilā veidotām detaļām. Ēka nav arhitektūras piemineklis, taču atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietā “Rīgas vēsturiskais centrs”.

PASŪTĪTĀJS: VAS Valts nekustamie īpašumi

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2019.-2020.