Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē

Livland Group pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja būvprojektu energoefektivitātes paaugstināšanai Kalnciema vidusskolas PII filiālē.

Projektā paredzēta Kalnciema vidusskolas PII filiāles 2. stāva izbūve, telpu pārplānošana un visu inženiertīklu izbūve.

 

Objekta atrašanās vieta: Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.

 

Ēkas grupa un galvenais lietošanas veids (saskaņā ar būvju klasifikāciju): II.grupa, izglītības iestāžu ēka.

 

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Topogrāfiskais uzmērījums, Ģenerālplāns, Arhitektūras risinājumi, Apkure, ventilācija, siltummehānika, ūdensvads un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, Apsardzes signalizācija, Videonovērošanas sistēma, Datortīkli, Elektroapgādes tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins).

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: