Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Līvbērze"

Laika posmā  pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādājām būvprojektu energoefektivitātes paaugstināšanai kultūras namā “Līvbērze”.

Projektā paredzēta kultūras nama “Līvbērze” pārbūve, telpu pārplānošana un atjaunošana, dizaina risinājumi fasādei un iekštelpām, teritorijas labiekārtojums.

 

Objekta atrašanās vieta: Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.

 

Ēkas grupa un galvenais lietošanas veids (saskaņā ar būvju klasifikāciju): III.grupa, 1261 – Plašizklaides pasākumu ēka.

 

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Topogrāfiskais uzmērījums, Ģeotehniskā izpēte, Tehniskās izpētes atzinums, Ģenerālplāns, Teritorijas sadaļa, Arhitektūras risinājumi, Būvkonstrukciju risinājumi, Apkure, ventilācija, siltummehānika, ūdensvads un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, Apsardzes signalizācija, Videonovērošanas sistēma, Datortīkli, Elektroapgādes tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), vides aizsardzības pasākumi, darba organizācijas projekts, ugunsdrošības pasākumu pārskats, ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins).

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: