Elejas parka izstāžu zāles izbūve

Livland Group pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja Elejas parka izstāžu zāles izbūves būvprojektu.

Objekta atrašānās vieta: Elejas parks, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Izstāžu paviljons līdz 45 apmeklētājiem vienlaicīgi.

Kopējā platība 296 m2

Vietas estrādes amfiteātrī 200 apmeklētāji.

 

Veidojot labiekārtojumu tiek respektēts, ka Elejas parks ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Elejas muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr. 5194) un Parks (valsts aizsardzības Nr.5204) sastāvdaļa. Izstāžu paviljonu paredzēts izbūvēt pārveidojot šobrīd eksistējošu brīvdabas estrādes tribīni. Paviljona arhitektoniskajā fasāžu risinājumā paredzēta iespēja izmantot fasāžu vertikālo apzaļumošanu. Ap izstāžu paviljonu paredzēts organizēt esošās, nākotnē rekonstruējamās, estrādes kompozīciju tādejādi integrējot to vēsturiskā parka kopainā. Ēkas apjoms veidots vienstāvīgs, izstiepts paralēli parka alejai. Pret aleju ēkai veidoti lielgabarīta stikla pakešu vitrīnas logi, kurus skatā no fasādes piesedz ažūras kulises. Būvei pret esošo estrādes laukumu tiek paredzētas pakāpienu formā izkārtotas skatītāju vietas.

 

Ēkas pamatapjoma apdarei paredzēts izmantot ar lazējošu krāsu krāsots apmetums. Izstāžu zālē paredzēts eksponēt Tējas Namiņa konservēto oriģinālo vēsturisko siju elementus un veidot ekspozīciju par Elejas muižas vēsturisko apbūvi, parku un personībām, kuras ietekmējušas Elejas muižas veidošanos.

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: