Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu dienvidu daļas labiekārtojums.

Esam pabeiguši darbu pie Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu dienvidu daļas labiekārtojuma projekta.

Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis '' Livonijas ordeņa pilsdrupas '' (valsts aizsardzības Nr. 4903) un arheoloģiskais piemineklis "Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pili" (valsts aizsardzības Nr.752).

Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils īpašās aizsargājamās vērtības ir reljefs, ārējais veidols kultūrvēsturiskajā ainavā līdz mūsdienām virs zemes saglabājušies fortifikācijas elementi (aizsarggrāvji), viduslaiku pils apbūves virszemes un pazemes konstrukcijas, kultūrslānis, tā struktūra, kultūrslānī saglabājušās senās konstrukcijas, kā arī atsevišķas liecības par tām, un arheoloģiskās senlietas.

Projektu plānots realizēt 1. kārtā. Paredzama pilsdrupu iekšējās teritorijas dienvidu daļas labiekārtošana. Tās ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju celiņus, apgaismojumu, tirdzniecības zonu, kā arī nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Paredzēta arī vēsturisko vārtu restaurācija pilsdrupu aizsargmūra dienvidu pusē.

Parka celiņu plānojums ir izstrādāts balstoties, uz pašreizējiem gājēju kustību virzieniem ar iestaigātiem celiņiem un arhitekta Blūma izstrādātās labiekārtojuma koncepcijas savietotā plānojuma analīzi.

Projektā paredzēts savienot 3 ieejas parkā. Divas – esošas, trešo plānots izveidot – atvērt aizmūrētu esošu vārtu daļu pilsdrupu mūrī (pilsdrupu D daļā).

Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu dienvidu daļas labiekārtojumam paredzēts izvietot divu augstumu parka apgaismojuma laternas, norāžu stabus ar norāžu plāksnēm, galvenos informācijas stendus, parka solus, atkritumu urnas.

Projekta ietvaros gāju kustība paredzēta pa celiņiem, kuri veidoti no ar blietētu skalotu granti, kas ir dabisks materiāls un veido dabisku vidi. Tas arī kombinējas ar pārējiem izmantotajiem materiāliem teritorijā kā arī nodrošina ūdens caurlaidību.

Pilsdrupu piekšpagalma D daļā paredzēts izvietot divu augstumu parka apgaismojumu:

  1. 0,80 m zemas parka apgaismojuma laternas (uz leju vērsti LED gaismas ķermeņi)
  2. Pilsdrupu izgaismojums dos iespēju Dobeles iedzīvotājiem un viesiem baudīt vienu no ikoniskākajiem pilsētas skatupunktiem arī diennakts tumšajās stundās. Tas plānots, izceļot būves arhitektūru. Pret pilsdrupu mūriem gruntī izvietoti LED gaismas ķermeņi ar staru, attiecīgi izgaismojot drupas.

Projekta priekšlikumā paredzēts objektā izvietot 6 augu kastes, kurā tiktu stādīti augi, kuri veselībā ir lietoti jau no tālas senatnes. Ir izvēlēti 12 augi, un paredzēts katrus divus augu veidus stādīt vienā augu kastē, pie tiem izvietojot nosaukumus un to veselīgo īpašību īsus aprakstus.

 

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: