DAUDZFUNKCIONĀLA DABAS TŪRISMA CENTRA VĪZIJA UN MEŽA PARKA LABIEKĀRTOJUMA IECERE ĶEMEROS

Mūsu piedāvātais arhitektūras projekta mets daudzfunkcionāla dabas tūrisma centram un meža parka labiekārtojumam Jūrmalā, Ķemeros. Izstrādājām kopīgi ar partneriem BPLA un driendl architects zt. 

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: