Dabas parka “Vilce” teritorijas labiekārtošana

Livland Group pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja būvprojektu “Dabas parka “Vilce” teritorijas labiekārtošana”. Objekta atrašanās vieta: “Vilces pamatskola”, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads.

 

Labiekārtojamā teritorija ir aptuveni 24500 m2, tā ir bagāta ar kokiem. Dabas parks „Vilces” teritorijas labiekārtošana” paredzēta, lielo lauci ietverošajā, koku audzē. Projektā paredzēti labiekārtošanas darbi, izveidojot celiņu sistēmu, izbūvējot grāvju šķērsošanai koka tiltiņus, izvietojot soliņus un atkritumu urnas, kā arī izvietojot informācijas stendus un ugunskura vietas. Projekts paredz esošās infrastruktūras tālāku sakārtošanu, nemainot parka kompozicionālo struktūru.

 

Projektā paredzēta „Sajūtu taka”, kas veidota, izmantojot dabīgos materiālus – ozolzīles, kastaņus, egļu un priežu čiekurus, sūnas, oļus un akmentiņus, koka granulas, zāģu skaidas, smiltis. Tiks sagatavota takas pamatne, kurā  novietos dabīgos materiālus. „Sajūtu takā” viena materiāla laukums tiek plānots 1 metrs (platumā) x   2- 8 metri (garumā). Izveidojot šo taku, mazajiem bērniem tiks dota iespēja iepazīties ar dažādiem dabas materiāliem, tos iztaustot ar rokām un kājām. Vasaras sezonā „Sajūtu taku” varēs izmantot bērni, vecāki un vecvecāki, lai stiprinātu savu imunitāti.

 

Parkā tiks izveidoti un izvietoti vides objekti kraujas un palienas pļavas  robežas zonā. Vilce ir teiksmās aprakstīts mītisks tēls. Tēla izveidošanai tik izmantots krituša koka stumbrs, to papildus apstrādājot.

 

Vilces ligzda tiks izvietota tieši uz kraujas un palienas pļavas sadurvietā. Ligzda ir divlīmeņu telpiska kompozīcija, kura veidota no masīvkoka guļbaļķiem un šķautņiem. Augstākā līmeņa platforma tiek balstīta uz nokaltušas lapegles stumbra.

 

Tēli tiek veidoti no masīvkoka ar dekoratīva krāsojuma papildinājumu. Tēli tiek izvietoti brīvi stāvoši uz zemes virsmas vai kokos.

 

Dabas parka “Vilce” teritorija ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Parks (Valsts aizsardzības Nr. 5283).

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

APJOMS: 24 500m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: