Būvprojektu realizācija

Šobrīd vairāki no mūsu projektiem ir būvniecības stadijā. Lūk top fasāde pēc mūsu projekta Līvbērzē.

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: