Biofarmācijas centra otrā stāva izbūve

Laboratorijas būvprojekta izstrāde

Pēc Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pasūtījuma, SIA „Livland Group” izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju - skiču projektu Biofarmācijas centra otrā stāva izbūvei un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra B korpusa atvērtā tipa laboratoriju, atvērtā tipa biroju un radioloģijas laboratorijas būvniecībai.

 

Projekta ietvaros esam piesaistījuši arī vairākus ārvalstu speciālistus no Čehijas un Lietuvas.

 

Projektētajās telpās paredzēti tādu telpu kompleksi kā Auditorija (200 klausītāju uzņemšanai), Automatizēta Liela skaita Bioloģisku paraugu uzglabāšanas telpa (Biobanka), Bioloģisko materiālu apstrādes laboratoriju komplekss, Diagnostisko analīžu laboratoriju komplekss, Eksperimentālās biotehnoloģiskās ražošanas laboratoriju komplekss, atvērtā tipa laboratorija, atvērtā tipa birojs un Radioloģijas laboratoriju komplekss.

PASŪTĪTĀJS: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

APJOMS: 1530 m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: