REALIZĒTS: Administratīvās ēkas Talsu šosejā 31, k-25, Jūrmalā, pārbūve

Livland Group pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma izstrādāja Administratīvās ēkas Talsu šosejā 31, k-25, Jūrmalā, pārbūves būvprojektu

Mūsu piedāvātais vizuālais un tehniskais risinājums veidots tā, lai ievērotu gan apkārtējās vides kontekstu, arhitektoniskās un inženiertehniskās, kā arī ilgtspējīgas būvniecības un dabas resursu efektīvas izmantošanas kvalitātes principus.

Projekta priekšlikums paredz veikt kapitālu ēkas pārbūvi, izbūvējot ēkai 2.stāvu, kā arī veicot iekštelpu pārplānojumu.

Objekts nominēts konkursā "Latvijas būvniecības gada balva 2019", nominācijā "Pārbūve".

PASŪTĪTĀJS: Jūrmalas pilsētas dome

APJOMS: 390m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2019.