Īpaši aizsargājamo sugu izpēte Adamovas ezerā

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma veicām dabas parka “Adamovas ezers” apsekošanu un izvērtēšanu saistībā ar sugu un biotopu stāvokli. Īpaši aizsargājamo sugu izpēte Adamovas ezerā. 

Projekta ietvaros sadarbojāmies ar sertificētu dabas ekspertu Uvi Suško.

PASŪTĪTĀJS: Dabas aizsardzības pārvalde

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: