Article about Ķemeri park in the magazine "Latvijas būvniecība"

PASŪTĪTĀJS:

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: