Vilces muižas pils pagrabs

 Livland Group pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja būvprojektu “Vilces muižas pils pagraba restaurācija”.

Objekta atrašanās vieta: “Vilces pamatskola”, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads.

 

Vilces muižas pils ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.5281) un tā atrodas Vilces muižas apbūves valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (aizsardzības Nr.5280) sastāvā.

 

Pašreizējas muižas ansamblis veidojies 18. gs. 2 pusē fon Mēdemu dzimtas laikā. Pils muižas kompleksam ir simetriska kompozīcija ar apaļu parades pagalmu. Ēkas glaveno ieeju akcentē barokālās formās veidots akmens portāls.

 

Pagraba iekšsienu būvniecībai izmantoti sarkanie dedzinātie māla pilnķieģeļi. Pagraba telpas pārsegtas ar cilindriskām vai krusta velvēm.

 

Projekta ietvaros veikta telpu pārplānošana, griestu, sienu un grīdu atjaunošana, kā arī inženiertehniskie risinājumi (elektrība, ūdensvads un kanalizācija, ventilācija, ugunsdzēsības un trauksmes signalizācija, apsardze, videonovērošana). Saskaņā ar kultūrvēsturisko objekta apsekošanas aktu un tehniskās apsekošanas aktu, projektā tika paredzēti konservācijas  un sanācijas pasākumi. Projekta ietvaros veikta pagraba kultūrvēsturiskā un tehniskā apsekošana un izstrādāts tehniskās apsekošana atzinums un kultūrvēsturiskās izpētes atzinums.

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: