REALIZĒTS: Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācija

Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācija


Pēc Bauskas novada domes pasūtījuma 2015.gadā izstrādājām Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas darbu būvprojektu („Lejenieki”, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads). Dzejnieka V.Plūdoņa (1874-1940) dzimtās mājas ir valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 8). Memoriālais muzejs 'Lejenieki' atrodas gleznainā Mēmeles krastā un tajā izvietota ekspozīcija, kas veltīta dzejnieka dzīvei un daiļradei.


2017.gada augustā Viļa Plūdoņa muzejā Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejeniekos” atklāja atjaunoto klēti un ratnīcu.

 

Livland Group 2015.gadā izstrādāja  būvprojektu Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana”. Restaurācijas laikā veica autoruzraudzību.

 

Klēts celta 1879.gadā. Lielākos pārveidojumus klēts ēka piedzīvoja, kad tika nojaukts vāgūzis un pusgraudnieka klētis, kuras atradās zem viena jumta. Līdz mūsdienām bija saglabājusies apmēram trešdaļa no sākotnējās ēkas apjoma.

Projektā ir atjaunota arī zudusī klēts daļa.

Būvniecības laikā tika atjaunoti pamati, nomainīti bojātie un deformētie akmeņi, restaurētas un atjaunotas sienu un karkasa konstrukcijas, grīdas, griesti un durvis. Izveidota ēkas apdare, uzstādīta zibensaizsardzības sistēma un veikti citi darbi.

PASŪTĪTĀJS: Bauskas novada dome

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2015.-2017.