REALIZĒTS: ZEMGALES RESTAURĀCIJAS CENTRS

Ēku Krišjāņa Barona ielā 50 un Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā pārbūve un restaurācija

Livland Group pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma izstrādāja būvprojektus “Ēkas Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūve un teritorijas labiekārtošana” un “Ēkas Vecpilsētas ielā 14 pārbūve un restaurācija”. Projektā paredzēta ēku pārbūve un restaurācija, ēku savienojoša jaunbūve un teritorijas labiekārtošana. Abas ēkas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7433) teritorijā un ir tā daļa. Ēka Vecpilsētas ielā 14 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.5185). Apbūves rajons veidojies laikā no 18.līdz 19.gadsimtam un tā ir vecākā Jelgavas pilsētas apbūves daļa ar koka ēkām, kas netika iznīcinātas II Pasaules kara laikā. Projekta realizācijas mērķis ir abās minētajās ēkās izveidot Zemgales restaurācijas centru, nodrošinot restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai Zemgales reģionā, un sniedzot iespēju ikvienam interesentam klātienē iepazīties ar restaurācijas procesa gaitu. Objekts Vecpilsētas ielā 14 ir saņēmis 1.vietu nominācijā "Restaurācija" skatē "Gada labākā būve Latvijā 2019" un saņēmis "Latvijas būvniecības gada balva 2019" 1.vietu nominācijā "Restaurācija".

foto no Livland Group un RE&RE group arhīva.

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas dome

APJOMS: 426,5

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2017.-2019.