REALIZĒTS: Būvprojekta izstrāde „Dienvidu mola stāvlaukumam pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve, tajā uzstādot zvejas kuģi “Grots”

Objekta adrese: Dienvidu mols 5, Ventspils, LV-3601

Lietošanas veids (pēc klasifikatora): 2420 Citas, iepriekš nekvalificētas, inženierbūves

Būves grupa: 2.grupa

Būvprojekta sastāvs: Būvprojekta ģenerālplāns. Teritorijas sadaļa , Arhitektūras risinājumi, Būvkonstrukciju risinājumi, Elektroapgāde, Vides aizsardzības pasākumi, Vājstrāvas tīkli, Būvdarbu apjomu saraksts, Darbu organizācijas projekts

Projekta ietvaros tika izstrādāts detalizēts kuģa "Grots" izcelšanas darbu organizācijas projekts.

Projekta mērķis:
Restaurēt un uzstādīt Ventspilī zvejas kuģi “Grots” teritorijā pie Dienvidu mola autostāvietām. 
Radīt iespēju apmeklētājiem apskatīt uzstādīto kuģi no dažādiem rakursiem, tajā skaitā nokļūt uz kuģa klāja.

Projekta ietvaros paredzēta arī informācijas vietas ierīkošana, izveidojot ar dēļiem iesegtu laukumu un uzstādot interaktīvu stendu par zvejniecības vēsturi. Pie uzstādītā kuģa paredzēts izveidot koka laipu un paredzēts kuģa dekoratīvais izgaismojums.

PASŪTĪTĀJS: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: 2016. - 2018.